DEPOLAN 60 mg depottabletti 1 x 30 fol


Reseptilääke

DEPOLAN 60 mg depottabletti 1 x 30 fol

33,89

Tätä reseptilääkettä ei voi toimittaa apteekin verkkopalvelun kautta (Fimean määräys apteekin verkkopalvelusta 2/2011).

Reseptilääke
Ei korvattava

Tätä reseptilääkettä ei voi toimittaa apteekin verkkopalvelun kautta (Fimean määräys apteekin verkkopalvelusta 2/2011).

Vaikuttava aine

morfiini

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään vaikeissa kiputiloissa, mm. syöpäsairauksien yhteydessä.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostusohjetta ei saa ylittää, koska siitä voi seurata myrkytysoireita.

Lääkkeen ottaminen

Depottabletit on nieltävä kokonaisina. Niiden kanssa täytyy nauttia riittävästi nestettä. Tabletteja ei saa jakaa eikä liuottaa. Käyttöä ei tulisi keskeyttää äkillisesti ilman lääkärin ohjetta.

Potilaille on kerrottava, että samanaikainen alkoholin runsas käyttö ja myös muiden keskushermostoa lamaavien lääkkeiden hallitsematon samanaikainen käyttö voi johtaa hengityksen lamaantumiseen ja mahdollisesti kuolemaan. Yhteiskäyttöä alkoholin kanssa pitää välttää.

Vaikutustapa

Morfiini on voimakas, opioidityyppinen kipulääke, joka lievittää kipua vaikuttaen keskushermostossa.

Haittavaikutukset

Morfiinin aiheuttaa lähes kaikille ummetusta ja useille pahoinvointia. Lääkkeen aiheuttama väsymys lievittyy yleensä muutaman päivän käytön jälkeen. Muita mahdollisia haittoja ovat virtsavaivat ja näkövaikeudet. Liian suurilla annoksilla morfiini haittaa hengittämistä.

Yhteisvaikutuksia voi olla muiden lääkkeiden kanssa. Yhteiskäytöstä kannattaa keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.

Lääke voi väsyttää ja heikentää tarkkaavaisuutta, joten autolla ajo ja tarkkuutta vaativien laitteiden käyttöä pitää välttää lääkkeen ottamisen jälkeen.

Lääke vahvistaa alkoholin vaikutuksia, joten alkoholia ei pidä käyttää lääkkeen käytön aikana.

Raskaus ja imetys

Morfiinia ei saa käyttää raskauden aikana eikä imetyksen yhteydessä.

Säilytys

Säilytä alle 25 °C.

Ulkonäkö

10 mg: valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti.

30 mg: sinivihreä, pyöreä, kaksoiskupera tabletti.

60 mg: keltainen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti.

100 mg: keltaoranssi, pyöreä, kaksoiskupera tabletti.

Selaa tätä tuoteryhmää: VOIMAKKAAT JA KESKIVAHVAT KIPULÄÄKKEET
© 2020 Lääketietokeskus